divendres, 24 de desembre de 2010

bon solstici!

El consum a gran escala en la societat contemporanea compromet seriosament els recursos naturals i l'equilibri ecològic, i promou l'adquisició competitiva de riquesa com a signe d'estatus i prestigi dins d'un grup social.

AIXÍ QUE CALLA I COMPRA, RATA, CALLA I COMPRA!